Startpagina/overzicht

Contact/Impressie

TT-sleufetiketten

TT-plaketiketten

Laseretiketten

TT-steeketiketten

Grote TT-etiketten

Bedrukte TT-etiketten

Speciale etiketten

TT-stickers met bijzondere vormen

Tyvek-sleufetiketten

Afdrukservice

ThermoTransfer folie

TT-printer

Offerte aanvraag

Bestelformulier
Contact / Disclamer

PostadresEtikettenWorld BV
A.J. Romijnweg 8
9672 AH Winschoten
Nederland

Telefoon: 0031(0)597-431144
Fax 0031(0)597-433316
Internet www.etikettenworld.nl
EMail etikettenworld@gmail.com
KvK. nr .: 02097922
BTW nr .: NL817755937B01

EtikettenWorld BV wijst u ten aanzien van de internetsite op het volgende:
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door EtikettenWorld BV met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

De internetsite en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van EtikettenWorld BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EtikettenWorld BV. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

Hoewel EtikettenWorld BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is EtikettenWorld BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsite via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar internetsites buiten het domein van EtikettenWorld BV. Deze zijn geen eigendom van EtikettenWorld BV, en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsite van EtikettenWorld BV. Hoewel EtikettenWorld BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door EtikettenWorld BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciet) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

EtikettenWorld BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite.

Privacy beleid
EtikettenWorld BV houdt zich aan de Nederlandse privacywetgeving.

Startpagina/overzicht | Offerteaanvraag | Contact/Impressie | Algemene Voorwaarden | E-Mail


Orders per telefoon 0597 - 431144 - Orders per fax 0597 - 433316